Corona updates

Procedure vaccinatie zwangeren

Conform het advies van de HGR wordt de inenting aangeraden, maar blijft deze een vrije, geïnformeerde beslissing van de zwangere.
Dit betekent dat informatie belangrijk is. Huisartsen, gynecologen en vroedvrouwen spelen hierin een belangrijke rol

 

Advies covid-19 vaccinaties

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen, stelt de HGR dat alle zwangere vrouwen idealiter prioritair gevaccineerd zouden worden (fase 1b van de campagne), in tegenstelling tot niet- zwangere vrouwen en dit omwille van hun verhoogd risico op ernstige COVID-19 infectie voor de moeder (inzo opname, ernstige pneumonie, sectio) en op premature bevalling.

a) Voor zwangere vrouwen (bewezen zwangerschap)

Bovendien bevestigt de HGR dat de huidige beschikbare COVID-19 mRNA vaccins veilig kunnen gegeven worden aan zwangere vrouwen.

De HGR benadrukt dat de aanwezigheid van comorbiditeit(en) zoals verhoogde BMI vóór de zwangerschap, hypertensie, diabetes, enz. een bijkomend argument is om de vaccinatie van de zwangere vrouw aan te bevelen (zie advies HGR-9618).

In geval van verhoogd besmettingsrisico zoals bijvoorbeeld bij gezondheidswerkers is vaccinatie sterk aan te bevelen.

b) Voor vrouwen van vruchtbare leeftijd en/of die zwanger willen worden

Gezien het beperkte aantal gegevens in deze materie en gelet op het feit dat uit de gegevens bij dieren de vaccinatie geen effect blijkt te geven in de preconceptiefase, heeft de HGR geen bezwaar tegen de systematische vaccinatie van vrouwen van vruchtbare leeftijd die zwanger willen worden, in het bijzonder voor gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met comorbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor ernstige COVID-19 behoren

c) Voor moeders die borstvoeding geven
Alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen worden gevaccineerd.

 

*Coronavirus: meertalige informatie, -> link